REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KARTONOWA.PL

 

OGÓLNE INFORMACJE I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Właścicielem sklepu internetowego KARTONOWA.PL oraz wszelkich praw do niego, w tym praw majątkowych, praw autorskich i pokrewnych jest wydawnictwo "Profile" Paweł Mistewicz, określone dalej jako Sprzedawca. Korzystanie z treści zawartych na stronie KARTONOWA.PL (w tym zdjęć i rysunków) odbywa się za pisemną zgodą Sprzedawcy.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony KARTONOWA.PL nakłada obowiązek posiadania i udostępnienia Sprzedającemu adresu konta pocztowego. Złożenie zamówienia wiąże się takzę z podaniem przez Kupującego danych osobistych, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu. Sprzedający zapewnia należytą ochronę danych osobowych Kupującego przed ich nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

3. Zakazane jest wykorzystywanie treści zawartych w sklepie internetowym KARTONOWA.PL w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub naruszający prawa osób trzecich.

4. Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z usług sklepu internetowego KARTONOWA.PL ze względu na publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Z tego też powodu Sprzedawca zaleca Klientom stosować dostępne środki techniczne (programy antywirusowe i chroniące tożsamość) aby zminimalizować zagrożenia pochodzące z sieci internet.

 

ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym za pośrednictwem strony KARTONOWA.PL przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Kompletowanie zamówienia następuje poprzez dodanie wybranych produktów do "koszyka". W "koszyku" Klient określa liczbę interesujących go produktów. Następnie wypełnia formularz zamówienia, w którym określa formę płatności i sposób dostawy, a także podaje niezbędne dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia Klient sprawdza poprawność wprowadzonych danych oraz szczegóły transakcji (produkty, ich ilość i wartość, sposób płatności, wysokość kosztów wysyłki).

3. Po wysłaniu zamówienia Sprzedający w ciągu 24 godzin przekazuje Kupującemu potwierdzenie zamówienia w formie wiadomości mailowej. Wiadomość zawiera między innymi szczegóły zamówienia (w tym całkowitą jego wartość łącznie z kosztami wysyłki) i numer rachunku bankowego Sprzedającego (do wpłat przelewem). Otrzymane potwierdzenie jest jednocześnie zgodą Sprzedającego na zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Płatność za zamówienie Sprzedający dokonuje przelewem bankowym zgodnie ze wskazówkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia.

 

PŁATNOŚCI

 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym KARTONOWA.PL są cenami brutto i zawieraja podatek VAT.

2. Klient wybiera jedną z dwóch form płatności obowiązujących w sklepie internetowym:

- przelew bankowy na podany w potwierdzeniu zamówienia rachunek Sprzedającego (przedpłata),

- płatność "za pobraniem", gotówką przy odbiorze/dostawie zamówienia.

3. Termin płatności w przypadku przelewu bankowego (liczony od dnia wysłania potwierdzenia zamówienia) wynosi 14 dni. Brak wpłaty na rachunek Sprzedającego w tym czasie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

4. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawia fakturę VAT. W takim przypadku niezbędne jest przekazanie Sprzedającemu właściwych danych potrzebnych do wystawienia faktury (w formularzu zamówienia lub odrębnej wiadomości e-mail).

 

DOSTAWA

 

1. Dostarczycielem wszystkich przesyłek z zamówieniami są: POCZTA POLSKA S.A., InPost (paczkomaty) i ORLEN Paczka. Nadawane są one jako przesyłki rejestrowane (list polecony, paczka).

2. Zamówione produkty wysyłane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

3. Koszt dostawy podawany jest w potwierdzeniu zamówienia. Jego wysokość uzależniona jest wartością zamówienia i formą płatności.

4. Przesyłki z zamówieniem wysyłane są w ciągu 48 godzin (w dni robocze) po wpłynięciu właściwej należności na konto Sprzedającego.

5. O wysyłce zamówienia Kupujący jest informowany drogą elektroniczną w postaci wiadomości zawierającej dzień nadania przesyłki i jej numer.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania przesyłki w miejscu dostawy lub właściwej placówce pocztowej (w ciągu 14 dni od pierwszej próby doręczenia). Nieodebranie przesyłki (po kontakcie z Kupującym) może skutkować jej ponownym nadaniem przez Sprzedającego i naliczeniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę lub anulowaniem transakcji.

 

REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące zamówienia można zgłaszać Sprzedającemu telefonicznie lub mailowo na adresy podane na stronie internetowej.

2. Sprzedający w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji udzieli pisemnej lub telefonicznej odpowiedzi Kupującemu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna/sprzedaży ma prawo do odstąpienia od niej w terminie do 14 dni bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od chwili wejścia w posiadanie przez Kupującego zamówionych produktów.

3. Odstąpienie od umowy kupna/sprzedaży Kupujący zgłasza Sprzedającemu telefonicznie lub pisemnie (list, e-mail) na adresy podane na stronie internetowej KARTONOWA.PL.

4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży, umowa ta uważana jest za niezawartą.

5. Sprzedający zwróci Kupującemu płatność za zamówienie w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży.

6. Kupujący ma obowiązek zwrotu zamówionego towaru w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia Sprzedającemu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży Kupujący pokrywa koszty zwrotu towaru.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia towaru wynikające z jego winy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów sklepu internetowego KARTONOWA.PL jest wydawnictwo "Profile" Paweł Mistewicz.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów jedynie w celach realizacji zamówień. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub pisemnej zgody Klienta.

3. Każdy Klient sklepu internetowego udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania.

4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z bazy danych na prośbę Klienta.

5. Sprzedawca chroni powierzone mu dane osobewe Klienta oraz dokłada wszelkich starań w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 roku.

 

Dane kontaktowe właściciela sklepu kartonowa.pl

 

Wydawnictwo "Profile" Paweł Mistewicz

00-001 Warszawa 1

skrytka pocztowa 230

 

e-mail: biuro@kartonowa.pl

       

tel. 781 271 987